Loading...
Allmän kurs – Bas 2022-04-18T10:26:00+02:00

Kursens mål

  • Att du ska få ett större ordförråd för att stärka din förmåga att kommunicera.
  • Att du har utvecklat din förmåga att studera.
  • Att du lär dig om olika yrken.
  • Att du har kunskap om betydelsen av god hälsa.

Kursens innehåll

Allmän Bas passar dig som behöver få ett större ordförråd på svenska och vill träna tillsammans med andra. Vi gör studiebesök, tränar vardagsnära matematik och läser om det svenska samhället.

Du läser om olika yrken för att lära dig vilka vägar du har till ett jobb. Du tränar på yrkessvenska inom det yrke du är intresserad av.

För att du ska lyckas med att nå dina mål jobbar vi mycket med studieteknik och personlig utveckling.

Antagningskrav

Utrikesfödd med kort skolbakgrund. Läs- och skrivkunnig på modersmålet.

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen. Beroende på dina språkkunskaper kan studierna ge dig behörighet i svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå.

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur tillkommer. Du betalar även en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka. Höstterminen 2022 är avgiften 800 kr.