Kursinnehåll

I kursen Engelska är målet att öka din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska om vardagliga samt samhällsaktuella ämnen.

I ämnet engelska kommer du få en större kunskap om levnadsvillkor, traditioner och kulturer i områden där engelska används. Under kursen kommer du utveckla ditt ordförråd, läsa engelskspråkig litteratur och träna att förstå andra typer av texter på engelska. Du kommer träna på att använda engelskan genom att diskutera aktuella ämnen samt skriva texter inom olika genrer. Du kommer givetvis lära dig grundläggande grammatik för att kunna utvecklas muntligt och skriftligt.

Kursens mål

Öka förmågan att kommunicera i vardagen, förstå engelsk kultur, eventuell grundläggande behörighet i engelska

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen.

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur kan tillkomma. Du betalar en terminsavgift som täcker kopior och försäkring. Höstterminen 2023 är avgiften 400 kr.