Kursens innehåll

Du studerar hur det fungerar att jobba i Sverige –  den svenska arbetsmarknaden, kollektivavtal, rättigheter och skyldigheter och arbetslivskompetenser.  Du tränar på att söka jobb, och att göra en anställningsintervju. Du väljer en yrkesinriktning som du är intresserad av och fördjupar dig i denna under terminen, t.ex. genom att göra studiebesök, läsa om yrket och vilka arbetslivskompetenser som krävs i yrket.

Du läser också om hur det svenska samhället fungerar och om demokrati och mänskliga rättigheter.

För att få ett bra arbetsliv så är hälsan viktig. Du läser om hälsa och miljö för att skapa bra förutsättningar att klara ett arbetsliv.

Tillsammans med mentorn görs en studieplan för din tid på kursen.

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen.

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur kan tillkomma. Du betalar en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka. Höstterminen 2023 är avgiften 800 kr.