Om skolan

//Om skolan
Om skolan 2022-04-20T21:22:13+02:00

Målgrupp

Parkens folkhögskola erbjuder terminskurser på grundskolenivå för deltagare som har svenska som andraspråk. Här läser du, som har uppehållstillstånd, en Allmän kurs med svenska, yrkessvenska SO, NO, matematik och data som huvudämnen.

Till Parkens folkhögskola är du välkommen som inte har så mycket svenska men kan läsa och skriva på ditt modersmål. Även du som har påbörjat studier på andra skolor är välkommen att studera hos oss för att nå dina mål.

Kurserna startar både i augusti och januari och undervisningen sker på olika nivåer.

Att studera på folkhögskola innebär att du är med och påverkar dina studier. Det kan du göra genom att vara aktiv och dela dina erfarenheter och kunskaper. Vi har även ett deltagarråd där synpunkter på undervisningen och önskemål om studiebesök kan framföras.

Skolans deltagare

Våra deltagare kommer från flera olika språkgrupper och vanligtvis har vi drygt 15 nationaliteter på skolan. Deltagarna har olika målsättningar med sina studier. En del vill få kunskap för att klara sig bättre i samhället, en del vill gå vidare till arbete och andra vill fortsätta studera på gymnasienivå.

Deltagarna är indelade i tre grupper efter sin språkliga nivå. Vid terminsstart görs nya gruppindelningar enligt deltagarnas individuella utveckling.

Lokaler

Parkens folkhögskola ligger i Gula paviljongen bakom Cupolen vid Gamla Linköping. Gula Paviljongen är en gammal känd byggnad i Linköping som efter totalrenovering öppnades igen 2016. Lokalerna är fräscha, ljusa, trivsamma att umgås i. Skolan kan erbjuda en lugn miljö för studier, utrymmen för gemenskap och kök med möjlighet att värma lunch och matsäck. Utanför skolan planeras för en park.

Närmsta busshållplats är Gamla Linköping och därifrån är det tre minuters promenad till skolan. Betalparkering finns i anslutning till skolan.

Huvudman

Parkens folkhögskola är en del av Mariannelunds folkhögskola, som drivs av Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet.