Loading...
Samhällsorientering för nysvenskar 2022-05-06T12:02:55+02:00

Kursens mål

  • Att du förstår mer om hur det svenska samhället fungerar
  • Att du lär känna den svenska kulturen
  • Att du utvecklar din förmåga att kommunicera

Kursens innehåll

Kursen Samhällsorientering passar dig som tillsammans med andra vill möta det svenska samhället. Vi utgår från din levnadssituation och läser om det som du behöver veta för att leva ett självständigt liv i Sverige.

Vi gör studiebesök på arbetsplatser och vi söker information på internet. Vi läser skönlitteratur för att få veta mer om svensk kultur. Vi jobbar tillsammans och använder olika sätt för att visa vad vi lärt oss.

Antagningskrav

Du som går kursen är utrikesfödd.

Kursintyg

Du får ett intyg att du har deltagit i kursen.

Kurskostnad

All undervisning är gratis men du betalar en serviceavgift på 200 kr per termin för försäkring och kopior.