Loading...
Studiemotiverade folkhögskolekurs 2022-04-18T10:27:08+02:00

Kursens innehåll

SMF är en kurs för dig som vill hitta motivation och se dina möjligheter för framtida studier eller jobb. Du har kanske aldrig studerat i Sverige eller så vill du prova på att studera på en folkhögskola.

På kursen får du hjälp med studieteknik och att hitta vardagsrutiner. Du får kunskap om arbetsmarknaden och hjälp med CV och personligt brev. Du får träna svenska muntligt och skriftligt. Du får också studie- och yrkesvägledning.

Kursens mål

 • att ge dig framtidstro för att klara studier eller ett arbete
 • att du ska se nya möjligheter till jobb eller studier
 • att du ska upptäcka dina egna styrkor för ett jobb eller studier
 • att du ska få nya kontakter

Kort information

 • Kursen börjar 28 februari 2022 och slutar 2 juni 2022.
 • Du läser på heltid måndag till fredag.
 • Ämnen på kursen är svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och naturkunskap.
 • Vi gör studiebesök.
 • Antagningskravet är att du är inskriven i Rusta och Matcha.
 • Kursen är kostnadsfri.
 • Du har möjlighet att få reseersättning till och från skolan.

Ansökan

Prata med din Rusta och Matcha aktör om att studera på den Studiemotiverande folkhögskolekursen på folkhögskolan Gula Paviljongen i Linköping.

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur tillkommer. Du betalar även en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka. Höstterminen 2022 är avgiften 800 kr.