Kursinnehåll

  • Svenska i vardag och samhälle
  • Svenska språkets grammatik
  • Läsning av skönlitteratur
  • Studieteknik

Vi läser enligt schema, på plats i skolan 4-5 dagar per vecka.

Kursmål

Stärka förmågan att kommunicera i både vardag och arbete. Beroende på deltagarens mål kommer fokus att ligga på antingen tal eller skrivande.

Träna strategier för fortsatt språk och kunskapsutveckling.

Att nå grundläggande behörighet.

Kurskostnad

Kostnaden för studiematerial, försäkring 400 kr/termin. (200 kr betalas in som en bekräftelse på studieplatsen när deltagaren är antagen. Resterande kostnad om 200 kr betalas vid kursstart.) Inbetalningarna återbetalas ej vid studieavhopp.

Observera att ingen studiemedelskostnad tas ut för deltagare som har uppehållstillstånd via samordningsnummer.