Kursinnehåll

  • Svenska i vardag och samhälle
  • Svenska språkets grammatik
  • Läsning av skönlitteratur
  • Studieteknik

Vi läser enligt schema, på plats i skolan 4-5 dagar per vecka.

Kursmål

Stärka förmågan att kommunicera i både vardag och arbete. Beroende på deltagarens mål kommer fokus att ligga på antingen tal eller skrivande.

Träna strategier för fortsatt språk och kunskapsutveckling.

Att nå grundläggande behörighet.

Kurskostnad

Kostnaden för studiematerial och försäkring är 400 kr per termin. Halva kurskostnaden betalas in som en bekräftelse på studieplatsen när deltagaren är antagen. Resterande kostnad betalas vid kursstart. Inbetalningarna återbetalas ej vid studieavhopp.

Observera att ingen studiemedelskostnad tas ut för deltagare som har uppehållstillstånd via samordningsnummer.