Loading...
Yttre skötsel – halvtid 2022-08-09T15:12:07+02:00

Kursens innehåll

  • Skötsel av utemiljöer
  • Beskärning och häckklippning
  • Användning av verktyg och annan teknisk utrustning
  • Arbetsmiljö/säkerhet
  • Arbetsplatsförlagt lärande
  • Arbetsrätt
  • Yrkessvenska
  • Övning i att jobba fysiskt

Valbar körkortsprofil

Utbildningen är ett jobbspår i samverkan med en trafikskola. Körlektioner i automatväxlad bil med en utbildad trafiklärare ingår. Du får också studera körkortsteori under utbildningen. Du får själv bekosta tillstånd och prövning hos Trafikverket.

Ansökan

Löpande tills platserna är fyllda.

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur tillkommer. Du betalar även en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka.

På den valbara profilen körkort tillkommer Trafikverkets kostnader.