Loading...
Allmän kurs – Yttre skötsel 2022-05-06T11:52:18+02:00

Kursens mål

Genom teoretiska studier och praktik får du de yrkes- och språkkunskaper som krävs för att arbeta inom trädgårds- och parkskötsel. Du får också teoretiska kunskaper som gör att du kan studera vidare.

Språknivå

Den här kursen riktar sig till dig som är på SFI-nivå C/D (men även för dig som ännu inte klarat SVA på grundskolenivå).

Kursens innehåll

 • Skötsel av utemiljöer, skötselplaner, arbete med gräsytor och ogräsbekämpning
 • Gräsklippning, beskärning, häckklippning, och ogräsbekämpning
 • Användning av verktyg och annan teknisk utrustning
 • Arbetsmiljö/säkerhet
 • Arbetsplatsförlagt lärande
 • Arbetsrätt
 • Yrkessvenska
 • Övning i att jobba fysiskt
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Engelska är valbart

Valbar körkortsprofil

Utbildningen är ett jobbspår i samverkan med en trafikskola. Körlektioner med en utbildad trafiklärare ingår. Du får också studera körkortsteori under utbildningen. Du får själv bekosta tillstånd och prövning hos Trafikverket.

Ansökan

Löpande tills platserna är fyllda.

I din ansökan vill vi att du bifogar ett enkelt personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen. Bifoga ditt personliga brev i ansökan eller ta med brevet till intervjun som sker på skolan inför antagningen. Du kommer också få göra ett test för bedömning av språknivå.

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen. Beroende på dina kunskaper kan studierna ge dig behörighet i svenska som andraspråk (SVA), matematik, samhällskunskap och engelska på grundskolenivå.

Kurstider

Läsåret 2022-2023 
HT 2022, 22 aug – 16 dec
VT 2023, 9 jan – 2 juni

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur tillkommer. Du betalar även en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka. Höstterminen 2022 är avgiften 800 kr.

På den valbara profilen körkort tillkommer Trafikverkets kostnader.