Loading...
Allmän kurs – Grund 2022-05-18T22:15:24+02:00

Kursens mål

  • Att du känner dig trygg i att använda svenska språket i din vardag, i din kontakt med samhället eller i ett framtida arbete.
  • Att du hittar det sätt att studera på som är bäst för dig.
  • Att du kan förstå och använda samhällsinformation.
  • Att du kan använda datorn för att söka och sortera information.

Kursens innehåll

Du studerar på heltid alla dagar i veckan och läser svenska som andraspråk, matematik, omvärldskunskap och datakunskap.
Kursen har ett fokus på att förbereda dig för arbetslivet genom studiebesök, övergripande yrkeskunskap och genom att träna på att ansöka om jobb.
Vi arbetar med studieteknik för att hjälpa dig nå dina mål och tillsammans sätter vi upp en individuell studieplan.
Vi tror att vi lär bäst tillsammans med andra så därför jobbar du mycket tillsammans med andra i muntliga övningar och i grupparbeten.

Valbar körkortsprofil

I samarbete med en körskola kan du under ett läsår få studera körkortsteori och övningsköra för B-körkort. Ett krav för att läsa profilen är att du har ett godkänt körkortstillstånd.

Antagning

För utrikesfödda på SFI C-D samt SAS grundnivå
Kurslängden är 1-4 terminer
Kursintagen sker i augusti och i januari

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen. Beroende på dina språkkunskaper kan studierna ge dig behörighet i svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå.

Kurstider

Läsåret 2022-2023 
HT 2022, 22 aug – 16 dec
VT 2023, 9 jan – 2 juni

Kurskostnad

All undervisning är gratis, men kostnader för studielitteratur tillkommer. Du betalar även en terminsavgift som täcker kopior, försäkring och en lunch per vecka. Höstterminen 2022 är avgiften 800 kr.

På den valbara profilen körkort tillkommer Trafikverkets kostnader.