Kursens mål

Det här är en kurs som ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta i butik eller i annat serviceyrke. Du studerar också svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. Yrkeskunskaperna ska underlätta för dig som studerande att integreras i det svenska samhället. Studierna ska bidra till att du får referenser och lär känna den svenska arbetsmarknaden.

Kursens innehåll

Ämnesstudier

På kursen studerar du svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. Du tränar svenska språket i samtal och diskussioner samt genom att höra, läsa, lyssna och skriva.

Butik och service

I yrkesdelen på kursen tränar du kundbemötande och att vara servicemedveten samtidigt som du lär dig yrkessvenska. Du har praktik på en arbetsplats två dagar per vecka under större delen av kursen.

Kursintyg

Du får ett intyg om deltagande på kursen. Beroende på dina språkkunskaper kan studierna ge dig behörighet i svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå.

Kurskostnad

Du betalar en terminsavgift som täcker kurslitteratur, kopior och försäkring. Höstterminen 2024 är avgiften 1 000 kr.